Kvalitetssäkring

Funderar du på att låta Elmia stå som värdar för en mässa, en konferens, en kongress eller ett event? I så fall kommer du att vara i trygga händer. Med stöd av 50 års erfarenhet har vi utvecklat ett antal heltäckande processer för kvalitetssäkring, för varje produkt vi erbjuder. Vi gör det med andra ord ordentligt.

Processen för mässor följer ett antal logiska steg: förberedelse, planering, leveranser, mässan och utvärdering. Efter det sista steget börjar allt om igen, inför nästa upplaga av mässan. Fairlink genomför omfattande besökarundersökningar och alla våra mässor är SFC-kontrollerade, vilket innebär att du kan få oberoende statistik om besökare och målgrupper.

När det gäller möten, kongresser, konferenser och event är processerna väl utarbetade i tre faser; före, under och efter. Inom varje fas finns noggranna riktlinjer för hur huvudaktiviteterna ska arrangeras och vilka som bär ansvaret.

Du är själv en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Vi vill att våra kunder ska vara med och dra upp de strategiska riktlinjerna tillsammans med oss. Det är då vi kan definiera målen utifrån din branschs nuläge och framtid. Och det är då vi kan överträffa förväntningarna hos både dig och besökarna.