I trygga händer

Med ett fyrtiotal olika evenemang varje år är det inte konstigt att Elmia redan i grunden har en god säkerhet. Våra erfarenheter har gett oss ett stort antal rutiner i arbetet med att garantera tryggheten.

Det finns åtminstone 400 000 skäl till att personsäkerheten och tillgängligheten har högsta prioritet. Så många är nämligen våra besökare varje år. Alla är självklart lika viktiga.

Vi har byggt upp en dedikerad säkerhetsorganisation, vars chef ansvarar för att riskerna ständigt analyseras och förebyggs. Arbetet stöds och samordnas av säkerhetschefen tillsammans med Elmias ledning. Det känns säkrast så.