Våra gröna mål

Miljöarbetet har i många år varit en naturlig del av vår vardag. Elmias ledning ser miljöfrågorna som avgörande för vår framtid som mötesplats – och samtliga medarbetare, på alla nivåer, är engagerade.

Genom en omfattande miljöutredning har vi fått djup förståelse för vår påverkan på miljön. Dessa frågor hanteras nu i olika miljöprogram, vars ansvariga rapporterar till miljöchefen. Vår verksamhetshandbok innehåller dessutom tydliga beskrivningar av hur vi kan, får och ska agera.

Vårt övergripande mål är att uppfylla kraven i ISO 14001:2004 för miljöledningssystem. Vi är redan i dagsläget miljödiplomerade av Jönköpings kommun, vilket innebär att vårt arbete är helt baserat på konkreta åtgärder. Inget snack, bara ett målmedvetet arbete med förbättringar. När en punkt är avklarad är det dags att ta sig an nästa.