Sorteras varsamt

Att arbeta på Elmia kan vara rena skräpjobbet. Fyrahundratusen besökare sätter sina spår – och även om vi är vana krävs det en del planering för att få källsorteringen att fungera.

Vi, våra kunder och samarbetspartners gör först en grundsortering i olika behållare på anläggningen och kontoren. Papper, wellpapp, trä, plast, metall, glas och restaurangavfall är några av områdena. Behållarna hämtas av ett renhållningsföretag och innehållet sorteras ytterligare vid tre återvinningsstationer strax intill Elmia. Härifrån hämtas sedan avfallet för transport till certifierade avfallsanläggningar.

När det gäller matavfallet hos våra restauranger så mals detta ner redan i köken. Vi kan därefter överlämna det finfördelade avfallet till kommunen, färdigt för framställning av biogas – helt klart ett vinnande recept.

Frågar du om kemikalier byter vi gärna ämne. Det vill säga, vi arbetar kontinuerligt med att byta ut farliga kemikalier mot bättre miljöval. Vi är förstås även noga med att följa våra strikta instruktioner för anskaffning, förvaring, användning och resthantering av kemikalier.