Ekologik

Varje år reser hundratusentals människor till våra mässor, konferenser och evenemang. Är det verkligen bra ur ett miljöperspektiv?

Ja, vi tror det – om man ser det ur ett vidare perspektiv. Eftersom hela branschen samlas på ett ställe kan resan hit ersätta en rad mindre resor för att skaffa information, se nyheter eller göra affärer. I Skandinavien är dessutom Elmia det mötescentrum som är närmast för flest människor.

Vi gillar att jobba med miljöfrågor – och vi välkomnar en öppen diskussion med utställare, besökare, leverantörer, myndigheter och externa intressenter. Hur kan vi tillsammans möta kraven och göra en insats för en bättre värld?

Du är självklart också viktig. Upptäcker du något som vi skulle kunna göra bättre ur miljö- eller säkerhetssynpunkt – hör av dig.