Nordisk branschmässa för potatis & friland

Elmia Odla är en mötesplats för dem som förser potatis-, friland-, frukt- och bärodlare med allt de behöver - från maskiner och gödsel till utsäde och ny kunskap.

Förutom utställning kommer det erbjudas seminarier kring aktuella branschfrågor, nya forskningsrön och ny teknik. Men inte minst blir Elmia Odla ett tillfälle att träffas, utbyta erfarenheter och göra affärer.

Välkommen till Jönköping!


 

Datum för nästa genomförande av Elmia Odla är i nuläget inte bestämt.