In- och utflyttningstider

Inflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2017-05-09 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-18.00
2017-05-10 / 08.00-20.00 Servicebemanning 08.00-20.00

 

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

2017-05-12 / 17.00-22.00 Servicebemanning 08.00-20.00
2017-05-13 / 08.00-16.00
Servicebemanning 08.00-16.00