Het marknad och stor konkurrens i Norge

Norge satsar offensivt på den offentliga sektorn och allmänna kommunikationer de närmaste åren, bland annat vägar och järnvägar. Det skapar en het marknad för borrbranschen – men också het konkurrens, berättar Einar Østhassel, sektionschef i den norska arbetsgivarorganisationen MEF:s avdelning för brunns- och specialborrning. MEF är en av Elmia NordDrills samarbetspartners och deltar också på mässans branschtorg.

– Totalentreprenader i kontraktstorlekar på flera miljarder kronor lägger en prispress på hela värdekedjan så att borrbranschen generellt sett, trots den höga aktiviteten, sliter med lönsamhet. Borrbranschen är en del av det ”gröna skiftet”, att sluta med kol så långt det är möjligt. Många välkvalificerade entreprenörer från den norska off-shore oljerelaterade Nordsjöindustrin satsar nu på en ny marknad på land. Mer än 60 000 personer har de senaste åren förlorat sina arbeten på Nordsjön och söker jobb på land, till exempel med borrning. Norge är som bekant inte med i EU. Vi anpassar våra egna regler och det kan upplevas byråkratiskt, till exempel med skydd för borriggar tillbaka till 2004, krav på 30 procent lärlingar, fossila drivmedel, etc

Vilken betydelse har det för er som organisation att vara med på mässan? 

– Positivt synliggörande! Förutom presentation av tekniska nyheter är det också många nätverksrelaterade ”happenings” på mässan. Borrbranschen är en nordisk bransch med till stor del samma utmaningar. Organisationernas nordiska samarbete sträcker sig tillbaka till 1988 i Höör, när nestorerna i borrbranschen Anders Nelsson, Bengt Månsson, Bjørn Halvorsen, Harald Myrvang, Jørn Kramer och Bent Hasbo tillsammans tog ett gemensamt grepp om branschen och lade grund för konstruktivt samarbete mellan länderna. I dag tar Finland och Island ocksp del i det nordiska kollegiet. Sverige är som vi vet fortsatt suveränt ledande i Europa inom geoenergi, och det har stor betydelse för oss alla att föra dialog om hur vi tillsammans kan påverka och «spille hverandre gode», som det heter på fotbollspråket.

 Hur ser ni på den nordiska branschen i dag – vilka är de gemensamma frågorna?

– Det ligger gemensamma utmaningar i att påverka uppdragsgivarsidan om geoenergi som bästa metod och att föredra vid kravet på nollvision för utsläpp, sett till både miljö och ekonomi. Då måste vi få mer utrymme både hos rådgivande konsulenter, i skapande av lagar- och regelverk och inte minst hos beställarnas kompetens för att öka kunskapen om geoenergi och geotermi. Värdekedjan från borrhål till färdiginstallerad värme eller kyla består av många led av beslutskaraktär. MEF har som arbetsgivarorganisation goda relationer med LO, facket. Det är helt avgörande att borrbranschen inte hanterar sitt arbetskraftsbehov med till exempel utökat bruk av underentreprenörer och enmansföretag för att prisdumpa sina egna tjänster. Från norsk sida lyfter vi in temat arbetsgivaransvar och borrbranschens hantering av entreprenörspolitik i debatten. Ingen värdekedja är starkare än den svagaste länken! 

 Vad ser ni för trender och utveckling/behov generellt sett?

– Jag tror att geoenergibranschen måste se i flera riktningar samtidigt. Tätare bebyggelse som kräver mer användning av mark och grundvatten, utformningen av offentliga bestämmelser, konsulenters och leverantörers betydelse, egen branschkunskap om yttre miljö och rekrytering samt arbetskraft och entreprenörer är några av de största frågorna nu framöver. Det går i riktning mot djupare brunnar och mer koncentrerade brunnsparker, vilket kräver mer forskning och kunniga byggföretag. Det är stor skillnad på dagens 200 – 400 meter djupa brunnar/geoenergi och morgondagens kanske ett par tusen meter/ geotermi. Det är en spännande utveckling när vi vet att förutsättningarna för elektrifiering startar på runt 100 °C. Geoenergi är inte bara ett supplement till fjärrvärme som bara förbränner, marknaden förväntar sig också en försörjning av kyla. Vi behöver forskning med kapacitet att samarbete över våra landsgränser. Förutsättningarna för denna utveckling är kommersialisering av borrhålet och företag som kan investera, inte flera politikerskapelser med ”gröna skatter och avgifter”! Och där är vi imponerade av Svensk Geoenergicentrums målinriktade fokus, och de kan gärna från norsk sida även kalla sig ett nordiskt centrum. 

Vad betyder det för branschen att ha en mässa för de nordiska länderna?

– Alla branscher har behov av en mötesplats där man träffar andra med samma intresse. På Elmia NordDrill presenteras många spännande nyheter, bra förmedlade av kunskapsrika leverantörer. Andra positiva upplevelser är att man knyter kontakt med och utvecklar erfarenhet med andra i branschen. Brunnsborrare är ju särskilt trevligt folk att komma samman med!

 

Publicerad
2017-04-18
Bilder
Einar Østhassel, sektionschef i den norska arbetsgivarorganisationen MEF:s avdelning för brunns- och specialborrning, ser både möjligheter och utmaningar de kommande åren. Elmia NordDrill är en viktig mötesplats för det nordiska samarbetet, menar han. Foto: MEF.