Finska brunnsborrare till Elmia NordDrill

Poratek, Finlands Brunnsborrar-förening, kommer till Sverige på en vårlig resa, där Elmia NordDrill är ett givet besöksmål. Medlemmarna ser fram mot att träffa branschens leverantörer och knyta nya kontakter.

– Vi har mycket goda erfarenheter av mässan när den gick förra gången. Den är viktig för oss och den gav en så bra helhet. Det är ett unikt tillfälle där hela branschen är samlad på ett ställe och man kan titta på produkter, ta del av nyheter och träffa både leverantörer och kollegor, säger Peter Söderlund, som är ansvarig för Porateks nordiska samarbete.

En buss är redan bokad för resan och föreningen är redo med fler platser i takt med att fler intresserade kommer till. Poratek har runt 20 medlemsföretag som är entreprenörer och ungefär lika många som är leverantörer. Förutom Elmia NordDrill blir det besök hos några olika svenska leverantörer på vårresan.

– Resan och mässan är ett bra tillfälle för företagen att ta med sina anställda också. Personalen är ju de som vet bäst vad de behöver när det gäller utrustning, maskiner och arbetskläder, säger Peter Söderlund.

Han hoppas att kollegor i grannländerna också passar på att ordna gruppresor till Elmia NordDrill.

– Vi har mycket gemensamt i branschen och mässan är ett perfekt tillfälle att träffa kolleger från övriga Norden, både för att utbyta erfarenheter och göra affärer. Den gemensamma branschkvällen är också ett mycket trevligt inslag där man kan knyta nya kontakter. Vi ser mycket fram mot mässan och hoppas att vi blir väldigt många från hela Norden!

Publicerad
2017-02-09
Bilder
Peter Söderlund, är ansvarig för nordiskt samarbete på Poratek, Finlands Brunnsborrar-förening, som arrangerar en resa till Sverige och NordDrill.