Danska brunnsborrare till Elmia NordDrill

Foreningen af Danske Brøndborere är en av Elmia NordDrills samarbetspartners. Marknaden för borrning ser lite speciell ut i Danmark, berättar Jens Baumann, Technical Manager på GEO i Lyngby, och medlem i föreningens styrelse:

– Marknaden i Danmark präglas av stor konkurrens. Det blir färre men större borrföretag. När det gäller borrning är det just nu stagnation när det gäller vanlig borrning efter dricksvatten, men vi ser en stigande marknad när det gäller borrning efter grundvatten till energi.

– Om tre till fem år förväntas antalet borrningar för vattenförsörjning att öka. Då väntas också en stigande marknad för omborrning eller täckning av gamla borrningar.

Vad ser ni för trender/utveckling/behov generellt sett? 

Det behövs mer kunskap om etableringen av täta borrningskonstruktioner.

Hur ser ni som förening på den nordiska branschen idag – vad är gemensamt? 

– Borrbranschen i Norge, norra och mellersta Sverige samt Finland skiljer sig mycket från Danmark och Sydsverige på grund av skillnaderna i geologi. Vi i Danmark har kanske mer gemensamt med länder som Tyskland, Polen, Holland och Belgien. Men som förening ser vi Elmia NordDrill som en bra chans att träffa de nordiska kollegorna och diskutera de gemensamma frågorna vi har.

Publicerad
2017-04-11