Hela Nordens marknadsplats

Nya Elmia NordDrill samlar hela den nordiska borrbranschens kompetens på ett och samma ställe i maj 2015. En efterfrågad kompetens, såväl på hemmamarknaden som nere i Europa. Planeringen av mässan sker i nära samarbete med alla de nordiska branschorganisationerna, för att skapa en givande och lönande marknadsplats för alla parter.

Michael Klasson, VD Avanti

Tidigare arrangerade Avanti Brunnsborrardagen i Stockholm. Mässan gick i flera år och det behövdes förnyelse och utveckling av konceptet.
- Vi har gemensamma leverantörer och mål med verksamheten, så varför då inte skapa en ny mötesplats för den nordiska borrbranschen, menar Michael Klasson.

Avanti kommer att vara på plats på under NordDrill och i anslutning till mässan håller de sin årsstämma för medlemmarna, något som tidigare gjordes i Stockholm.
– Nu passar det perfekt att ha den på Elmia i samband med mässan eftersom våra medlemmar är där. Förhoppningsvis kommer det fler folk än det brukar göra, det blir helt enkelt två flugor i en smäll, avslutar Michael Klasson.

 

Christian Christiansen, ordförande Dansk Brøndborerforeningen, Danmark

Vilket värde för branschen ser du i en gemensam nordisk mötesplats som Elmia NordDrill?
- Det ger en utmärkt möjlighet att visa upp de saker som vi arbetar med i Norden, en god chans att stärka samarbetet länderna emellan och knyta nya affärskontakter. Vi är bra på olika saker och har mycket att lära av varandra.

Vad tror du att mässan kan ge de danska leverantörerna?
- Jag tror att vi har mycket att hämta, särskilt på energisidan. Att komma upp och se de produkter som finns på marknaden och hur man löser olika uppgifter i Sverige, Norge och Finland.

 

Einar Østhassel, sektionschef Resurs och Miljö, Maskinentreprenørenes Forbund, Norge

Varför knyta samman de nordiska marknaderna i en gemensam mässa?
- Det finns ett behov av att tydliggöra brunnsborrarbranschen i form av en mässa, där vi bland annat kan lyfta den nordiska branschens samlade kompetens. Bland annat ser vi, bland leverantörerna på borrningssidan, att den nordiska kompetensen är mycket efterfrågad nere i Europa. Jag tror att Elmia NordDrill kan få en stor betydelse.

Varför ska man åka från Norge för att besöka eller ställa ut på Elmia NordDrill?
- Här finns hela Nordens know-how samlat. Dessutom pågår en globalisering och de geografiska avstånden minskar stadigt i betydelse. Det som för bara några år sedan ansågs vara långa avstånd är inget avstånd alls idag.

 

Johan Barth, VD Geotec, Sverige

Vad har vi att vinna på att samla de nordiska branscherna på en och samma marknadsplats?
- Det finns ett behov av en större mässa. De nordiska marknaderna är väldigt lika varandra, samtidigt är respektive marknad för liten för en årlig nationell mässa. På Elmia NordDrill kan vi multipla antalet utställare och besökare. Visst kan man nå ganska långt även med en mindre mässa, men här samlar vi branschen på ett helt annat sätt.

På vilket sätt kan leverantörerna vinna på en gemensam nordisk satsning?
- Jag tror att det kommer att bli en boost. Man kan nå ut på nya marknader, som man kanske inte haft möjlighet att arbeta för tidigare. Här finns nu en naturlig möjlighet till internationella kontakter och utökade marknader. En mycket större kontaktyta helt enkelt.

 

Eine Järvinen, VD Poratek, Finland

Varför behövs en gemensam nordisk marknadsplats som Elmia NordDrill?
- All samverkan är mycket viktig för att branschen ska utvecklas. Elmia NordDrill handlar om att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna. Det blir en plattform för att arbeta tillsammans för att utbyta erfarenheter och att lära av varandra.

Publicerad
2015-01-14
Bilder
Christian Christiansen, ordförande Dansk Brøndborerforeningen, Danmark
Christian Christiansen, ordförande Dansk Brøndborerforeningen, Danmark
Einar Østhassel, sektionschef Resurs och Miljö, Maskinentreprenørenes Forbund, Norge
Einar Østhassel, sektionschef Resurs och Miljö, Maskinentreprenørenes Forbund, Norge
Johan Barth, VD Geotec, Sverige
Johan Barth, VD Geotec, Sverige
Michael Klasson, VD Avanti
Michael Klasson, VD Avanti