Accio AB

GEO+, ett stort plus för bergenergisystem

Kvalitetssäkring av stora bergenergisystem blir allt viktigare för såväl entreprenör som beställare. Med GEO+ garanteras funktionen vid överlämnandet av en färdig entreprenad.
GEO+ har utvecklats för att möjliggöra en kvalitetskontroll av bergenergisystem i direkt anslutning till avslutande av en entreprenad. Systemet överlämnas 3:e partskontrollerat via Accio och är då avlutat, avfasat, injekterat och tryckverifierat. Vår utrustning loggar samtliga parametrar via vår databas under hela mätningen och efter godkänt utfall upprättas ett intyg.
Då det i de flesta fall sker en inkoppling av rörsystem i byggnaden efter avslutandet av borrentreprenaden finns stora risker att luft anhopas i borrhålsystemet om avluftningen i byggnaden ej skett korrekt. Juridiskt ansvar för åtgärd kan med hjälp av intyg från GEO+ överföras på beställaren eller dennes entreprenör. GEO+ kan med fördel även utföras på rörsystemet i byggnaden för att förhindra denna typ av problem med luft i systemet.

http://accio.se/geoplus.html
Publicerad
2015-04-14
Bilder