Accio AB

Automatisk Termisk Responstest

Kvalitetssäkra Geoenergi med TRT mätning för optimal kundnytta.
Accio´s TRT utrustning är mobil för att kostnadseffektivt utföra mätningar oavsett plats. Via partner kan utrustningen monteras och därefter övervakas processen via GSM/GPRS uppkoppling till våra tekniker i Sverige. TRT mätning är grunden för korrekt dimensionering av ett borrhålssystem för värme och/eller kyla.

http://www.accio.se/trt-57.html
Publicerad
2015-04-14
Bilder