Om mässan

Borrorganisationerna MEF, DBF, NBF, Poratek, Avanti, Geotec och FAB, har enats om en gemensam satsning i NordDrill - en mässa för hela den nordiska borrbranschen. NordDrill arrangeras av Elmia AB i samråd med borrbranschen.

Målet är att skapa en mötesplats där man på ett och samma ställe kan se nyheter, knyta kontakter, fördjupa sina kunskaper och träffa kollegor. Både inomhus och utomhus kommer besökarna kunna studera produkter, tjänster och maskiner inom branschen.

Branschen är med!

För att säkerställa att mässan får rätt inriktning har ett mässråd bildats bestående av representanter från branschen, både leverantörer och besökargrupper.