Mötesplatsen för hela den nordiska branschen

Målet med mässan är att skapa en mötesplats där man på ett och samma ställe kan se nyheter, knyta kontakter, fördjupa sina kunskaper och träffa kollegor. Bland utställarna finns företag och leverantörer av produkter och tjänster inom borrbranschen.

Ett mässbesök som ger kunskap!

Mässan är inte bara en produktutställning, utan också en kunskapskälla. I korta seminarier och föredrag får både besökare och utställare lära sig mer om exempelvis säkerhet och ny borrteknik.

Mässan riktar sig till alla som ett eller annat sätt arbetar inom den här näringsgrenen. Borrentreprenörer som bedriver entreprenader inom energiborrning, vattenborrning, grundläggning och projektering. Konsulter, föreskrivande ledet. Kommunala tjänstemän.