Utställarguide


Checklista - Deadlines

Ju tidigare du gör dina beställningar desto smidigare går ditt mässdeltagande.

Nedan hittar du de viktigaste hålltiderna inför ditt mässdeltagande. Observera att varje deadline är absolut sista datum men du kan gärna göra dina beställningar i god tid innan.

Deadline

Aktivitet / Kontakt

Omgående

Hotellbokning
www.sala.se/Startsida-Turistbyran/Bo/Hotell/

Tel: +46 224 74 70 00

15 juni

Företagspresentation, Medutställare / Agenturer / Varumärken, Produktregister

Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05

5 augusti

Tryckt inbjudningskort

Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05

Så snart som möjligt

Utställarkort, Byggnationskort och Parkeringsbiljett
Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05

23 juni

Utställarsupport - monterbeställningar

Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05

23 juni
OBS! Efter 4/7 tillkommer en avgift på 30% och efter 3/8 tillkommer en avgift på 100%

Monterdesign
Kristina Hjorth
Tel:+46 36 15 22 05

 

Elmias utställarförsäkring
Hans Thunström, Länsförsäkringar
Tel: +46 739 64 27 50
E-post

15 augusti

Pressmaterial till Pressrum
Annika Lindskog
Tel: +46 36 15 22 56

Återkommer med mer information.

Elmia Transportservice
Tel: +46 36 15 22 85, +46 36 15 22 86
Fax: +46 36 16 66 80
E-post

Öppettider - Entré

Mässans öppettider

Fredag 19 augusti 09.00-17.00
Lördag 20 augusti 09.00-16.00

Mot uppvisande av personligt utställarkort kommer du in på mässan en timme före mässans öppnande och får vara kvar en timme efter mässans stängning.

Glöm inte att beställa personliga utställarkort till personalen i montern. Logga in på Mina sidor och registrera enkelt de som ska bemanna montern!


In- och utflyttningstider

Inflyttning

Platsen för MellanskogsElmia är Ösby Västmanlands Naturbruskgymnasium.
All utställartrafik genom mässområdet följ skyltningen.
Mässområdet är nattbevakat 17-22 augusti.
Vill du påbörja arbete i monter efter skogsslingorna tidigare än 17 augusti - kontakta Johan Löfgren, +46 36 15  21 93.

Informationen är belägen på mässkontoret och bemannad 17-23 augusti.

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

16-08-17 / 07.00-18.00 Servicebemanning 07.00-18.00
16-08-18 / 07.00-23.00 Servicebemanning 07.00-23.00

Montrarna måste vara klara senast 18 augusti kl 23.00.

Utflyttning

Datum / Tid

Vid frågor kontakta Informationen

16-08-20 / 16.00-24.00 Servicebemanning 16.00-20.00
16-08-21 / 08.00-16.00 Servicebemanning 08.00-16.00
16-08-22 / 07.00-16.00 Servicebemanning 07.00-16.00

 

Att ta sig till MellanskogsElmias mässområde

Från Uppsala ta väg 72 mot Sala därefter följ vägskyltning mot MellanskogsElmia.

Från Stockholm ta E18 till Enköping därefter följ väg 70 mot Sala därefter följ vägskyltning mot MellanskogsElmia.

Från Västerås ta från E18 mot Sala följ väg 56 mot Sala därefter följ vägskyltning mot MellanskogsElmia.

Från Avesta följ väg 70 mot Sala därefter följ vägskyltning mot MellanskogsElmia.

Vägbeskrivning

Adress:

Ösby, Västmanlands naturbruksgymnasium
Saladamm

733 91 SALA


Gods och transporter

Du kan skicka gods till Elmia. Här hittar du leveransadresser och övrig information kring gods och transport. FÖR ALLA UPPDRAG GÄLLER NSAB 2000.

Märkning av gods

Det är mycket viktigt att du märker godset noggrant enligt nedan:

Leveransadress:

Ösby, Västmanlands naturbruksgymnasium
Mässans namn
Monternr, Företagsnamn
Kontaktperson samt telefonnummer
Saladamm
733 91 SALA

Inflyttningsväg

All utställartrafik genom mässområdet, följ skyltning

Transportledning
Vid gods/transportmottagningen blir du anvisad lämplig infartsväg till din monter. Styckegods som kommer med bilfrakt, anvisar infartsväg för vidare transort in till montern eller närmast lossningsplats. Trailers anvisas till lämplig lossningsplats beroende på monter, återkommer med information.

Lastning och lossning

Vid behov av trucktjänst, kran, hjullastare, lossning, lastning, markarbete mm Bengt Johansson, +46 36 15 22 71. Vid behov av hjälp med ovanstående under lördagar och helgdagar boka tid senast fredagen innan.

Bevakning
Nattbevakning sker dygnet runt fr o m 17 augusti kl 07.00 - 22 augusti kl 17.00.

Information och hjälp under mässan
Mässkontoret ligger i anslutning till entrén.

Leverans av gods före mässan fr o m 17 augusti

 • Lossning sker automatiskt vid ankomst till mässområdet enligt gällande prislista.

Elmia Transportservice

Elmia Transportservice ansvarar inte för gods som är avställt i obemannade montrar. Vi rekommenderar att ni som utställare tecknar en heltäckande utställarförsäkring.

Elmia Transportservice – se Vem svarar på vad? för kontaktinfo. Återkommer med information.

Servicebemanning under mässan

Efter mässan - viktigt att tänka på

 • Godset som ska transporteras måste vara tydligt märkt. Det ska även finnas en utskriven fraktsedel där det framgår vem som betalar frakten och vilken speditör som kör godset. 
 • Du bokar själv transporten hos en speditör.
 • Lämna godset i din monter.

Övriga tjänster

 • Placering av gods i monter enligt anvisningar
  Elmia placerar era maskiner eller redskap efter era önskemål. Skicka skiss med anvisningar till Elmia transportservice. Återkommer med information.

Godshantering - kontakta Rolf Jonsson, 070-286 77 40.

 


Din monter

Möjligheterna att utforma den är oändliga. Hur du väljer att designa din monter beror på ditt mål med mässan.

OBS! efter 4/7 tillkommer en avgift på 30% och efter 3/8 en avgift på 100% på våra priser.

Elmia Utställarservice och Monterdesign

För hjälp med utformningen av din monter, skyltning m.m., kontakta Bengt Johansson, +46 36 15 22 71, bengt.johansson@elmia.se.

Text & Bild

Det är viktigt att ditt företag syns på mässan, kontakta Bengt Johansson, +46 36 15 22 71, bengt.johansson@elmia.se.

Elström

El, 230 V 10 A, kan beställas till samtliga montrar. Vid behov av 3-fas, kontakta Bengt Johansson. Beställ eluttag på beställnings- och prislistan. OBS! Markera gärna på skissbladet vart du vill ha själva uttaget placerat. 

Hyrtält
Beställ hyrtält på beställnings- och prislistan. Det finns ett stort antal storlekar och modeller att välja på, men vissa tältstorlekar finns i begränsat antal. OBS! Markera på skissbladet vart i din monter du vill ha tältet uppsatt.

Grus, sand och maskinarbete
Beställ fyllmaterial eller ev. grävarbeten på beställnings- och prislistan. OBS! Markera på skissbladet hur du vill ha arbetet utfört.

Flis, virke och avverkning
Beställ flis, virke och huggningsarbete på beställnings- och prislilstan. OBS! Markera på  skissbladet hur du vill ha arbetet utfört. (Färgmarkera de träd du vill ha avverkade i montern).

Kontaktperson fram till inflyttning (t o m 2016-08-16)

Bengt Johansson
Tel: +46 36 15 22 71
Fax: +46 36 12 08 88
E-post: bengt.johansson@elmia.se

Kontaktperson under inflyttning och pågående mässa (fr o m 2016-08-17)

Återkommer med kontaktperson.


Utställarkort - Byggnationskort - Parkeringsbiljett

För att tydligt visa din behörighet på mässan är det viktigt att bära kortet väl synligt under din vistelse på mässans område.

Utställarkort

Utställarkort används av monterpersonalen som arbetar i montern under mässan. Korten är personliga.

Om du behöver extra kort än de som ingår i dina kvadratmeter, betalar du 128:- exkl moms. 

Antal kvm

< 25

50

100

150

>200

Antal
Utställarkort

2

4

8

12

16 + 1 extra per följande
50 kvm

 

Gör din utskrift av utställarkort så här:

 1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
 2. Under rubriken ”Registrera och skriv ut dina utställarkort” skriver du ut dina och monterpersonalens utställarkort.

Parkeringskort

Utställare har möjlighet att beställa parkeringskort. Kortet är giltigt under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning). 

P inom mässområdet
Endast ett kort per utställare. Fordonet måste rymmas i montern och ingen in- respektive utkörning är tillåten mellan kl 08.45-18.00 under fredagen, 08.45-17.00 under lördagen. Monternummer måste anges på P-kortet.

P utanför mässområdet
P-kort till utställarparkeringen utanför mässområdet

Gör din beställning parkeringskort så här:

 1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
 2. Under rubriken ”Beställningar för utställare” finns beställningsblanketten.

Byggnationskort

Av säkerhetsskäl ska alla som arbetar med monterbyggnation ha ett byggnationskort. Byggnationskortet är enbart giltigt under in- och utflyttning.

Vid frågor kontakta:
Kristina Hjorth

Telefon:
+46 36 15 22 05

 


Fakturering

Grundavgift

Faktureras i samband med att orderbekräftelse sänds ut. 
Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Monterhyra och utställarförsäkring

Faktureras tre månader före mässan. Betalning sker senast 60 dagar före mässans öppnande.

Övrig fakturering

Övriga servicefakturor, entrékort, truckservice m.m. faktureras efter mässan. Betalningsvillkor för dessa är 20 dagar netto.
För samlingsmontrar gäller att samtliga kostnader debiteras huvudutställaren.


Hjälp under mässan

Har du några frågor under mässan så vänd dig till personalen i Informationen.

De kan besvara dina frågor direkt eller hänvisa dig vidare till rätt person. Du kan även få hjälp med enklare kopiering.

Information utställare, mässkontoret 18 augusti - 23 augusti
Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05
E-post: kristina.hjorth@elmia.se     

Information publik, huvudentrén 19 augusti - 20 augusti
Sara Jacobsson
Tel: +46 36 15 21 14
E-post: sara.jacobsson@elmia.se       


Inbjudningskort - Bjud in dina kunder

Du har själv stora möjligheter att påverka vilka besökare som kommer till mässan. Använd våra inbjudningskort för att bjuda in dina kunder att besöka din monter.

 

Inbjudningskort

Marknadsför ditt mässdeltagande genom att skicka inbjudningskort till dina kunder. På så vis får de en personlig inbjudan till just din monter. Ett mycket effektivt sätt att marknadsföra ditt mässdeltagande på. Du kan beställa obegränsat antal kort. Utnyttjade kort debiteras med SEK 128/st exkl moms. Vid utnyttjande av 15 kort eller fler lämnar vi 10% rabatt. 

Beställ inbjudningskort

Gör din beställning av inbjudningskort så här:

 1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
 2. Gå in under rubriken ”Mina beställningar” och där klickar du på "Inbjudningskort" och gör din beställning.

Huvudutställare beställer kort till sig och Medutställare kan göra egna beställningar med sitt lösenord och login på vår hemsida.

Priser

Påtryck av logotyp i färg (ink. 100 kort) 1495 kr ex. moms
Pris per ytterligare 100 beställda kort, 149 kr ex. moms

Påtryck av företagsnamn i svart/vitt utan logotyp (ink. 100 kort)
995 kr ex. moms. Pris per ytterligare 100 beställda kort, 95 kr ex. moms

Blanka kort utan påtryck är kostnadsfria. För att korten ska gälla skall de stämplas med firmastämpel.


Utställarförsäkring

Som mässarrangör vet vi att försäkringsskydd är viktigt. Med Elmias utställarförsäkring får du ett tryggt mässdeltagande och kan fokusera på dina säljaktiviteter.

Tillsammans med din orderbekräftelse har du även fått information om Elmias Utställarförsäkring.

Nedan finns mer information om försäkringen och kompletta försäkringsvillkor. Du kan ladda ner dem som PDF-filer.

Försäkringen gäller under förutsättning att betalning skett på förfallodatum.

Elmia utställarförsäkring villkor

Kompletta försäkringsvillkor (uppdaterat 2016-04-11)

Elmia utställarförsäkring villkor

Kompletta försäkringsvillkor för försäkringar tecknade t.o.m. 2016-04-10

Tryggt mässdeltagande

Information om försäkringen finner du här


Elmia hjälper dig nå media

Fram till mässans startdatum gör Elmia en massiv bearbetning mot olika besökarkategorier i form av pressreleaser, annonser, satsningar och kampanjer. Men kom ihåg: Elmia bjuder in till mässan - Du bjuder in till din monter!

Skicka pressinformation i god tid. Din pressmapp kan t.ex. innehålla: en enkel beskrivning av det du planerar att visa på mässan, en pressrelease och eventuella bilder.

Sänd ditt pressmaterial till:

 • Elmia AB
 • MellanskogsElmia
 • Annika Lindskog
 • Box 6066,
 • SE-550 06 JÖNKÖPING
 • SVERIGE

På Elmia finns en presstjänst. Under mässan finns också ett bemannat pressrum som är den naturliga mötes- och arbetsplatsen för de journalister som besöker mässan.


Vem svarar på vad?

Personal / Ansvarsområde Tel / Fax
Elmias växel Tel: +46 36 15 20 00
Fax: +46 36 15 22 29
Mässansvarig
Johan Löfgren
Tel: +46 36 15 22 93
Kommunikationsansvarig
Veronika Albert
Tel: +46 36 15 22 34
Kommunikatör
Annika Lindskog
Tel: +46 36 15 22 56
Key Account Manager
Bengt Johansson
Tel: +46 36 15 22 71
Utställarsupport
Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05

Mässkatalog
Kristina Hjorth

Tel: +46 36 15 22 05

Utställar-, byggnationskort och parkeringsbiljett

Kristina Hjorth

Tel: +46 36 15 22 05 
Monterdesign
Bengt Johansson
Tel: +46 36 15 22 71
Fax: +46 36 12 08 88
Internet, Data, IT
IT-support
Tel: +46 36 15 22 27
Elmia Mässrestauranger
Återkommer med information
 
Elmia Transportservice
Bengt Johansson
Tel: +46 36 15 22 71

Spedition / Transport Utrikes
E-post
Tel: +46 31 337 05 70
Elmia Utställarförsäkring
Hans Thunström, Länsförsäkringar
E-post
Tel: +46 73 964 27 50
Resa & boende
Sala Turistbyrå
Tel: +46 224 74 70 00 
Direkttelefoner under mässan
Kristina Hjorth, mässkontoret
Tel: +46 36 15 22 05


Säkerhet och renhållning

Säkerhet vid demonstrationer

Varje utställare har ansvar för säkerheten i sin egen monter. De som har någon form av demo i sin monter måste utse en person som säkerhetsansvarig i montern under mässan. Den säkerhetsansvarige skriver på ett säkerhetsdokument som lämnas till Elmia. Har mailats ut tidigare till berörda utställare.

Att tänka på vid oljeutsläpp

Om olyckan skulle vara framme.

 1. Begränsa oljeutsläppet genom att påföra Absol omgående.
 2. Ring Räddningstjänsten på området, telefon: +46 224 74 78 71

 Räddningstjänsten och Elmias personal sanerar marken där utsläppet skett.

Sophantering under mässan

Sortering

Under inflyttning/uppbyggnad av mässan finns en sorteringsstation i ansslutning till entrén.

Under mässdagarna finns kärl för brännbart avfall utplacerat längs slingorna. Dessutom finns en sorterstation i anslutning till entrén,  där även farligt avfall kan lämnas.

Transparenta säckar

Allt avfall ska läggas i transparenta säckar.

Brandfarliga och explosiva varor

Vi passar även på att påminna om att alla utställare som har någon form av brandfarligt och/eller explosivt gods i sin monter, såsom bränsle, olja, gasol etc, måste meddela detta till Elmia som vidarebefordrar informationen till Räddningstjänsten.

Kontakt Elmia: Stefan Ulfves

Telefon: +46 36 15 20 34

E-mail: stefan.ulfves@elmia.se


Att ta sig till MellanskogsElmias mässområde

Från Uppsala ta väg 72 mot Sala därefter följ vägskyltning mot MellanskogsElmia.

Från Stockholm ta E18 till Enköping därefter följ väg 70 mot Sala därefter följ vägskyltning mot MellanskogsElmia.

Från Västerås ta från E18 mot Sala följ väg 56 mot Sala därefter följ vägskyltning mot MellanskogsElmia.

Från Avesta följ väg 70 mot Sala därefter följ vägskyltning mot MellanskogsElmia.

Vägbeskrivning

Adress:

Ösby, Västmanlands naturbruksgymnasium
Saladamm

733 91 SALA