Utställarkort - Byggnationskort - Parkeringsbiljett

För att tydligt visa din behörighet på mässan är det viktigt att bära kortet väl synligt under din vistelse på mässans område.

Utställarkort

Utställarkort används av monterpersonalen som arbetar i montern under mässan. Korten är personliga.

Om du behöver extra kort än de som ingår i dina kvadratmeter, betalar du 128:- exkl moms. 

Antal kvm

< 25

50

100

150

>200

Antal
Utställarkort

2

4

8

12

16 + 1 extra per följande
50 kvm

 

Gör din utskrift av utställarkort så här:

  1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
  2. Under rubriken ”Registrera och skriv ut dina utställarkort” skriver du ut dina och monterpersonalens utställarkort.

Parkeringskort

Utställare har möjlighet att beställa parkeringskort. Kortet är giltigt under hela utställningstiden (även under in- och utflyttning). 

P inom mässområdet
Endast ett kort per utställare. Fordonet måste rymmas i montern och ingen in- respektive utkörning är tillåten mellan kl 08.45-18.00 under fredagen, 08.45-17.00 under lördagen. Monternummer måste anges på P-kortet.

P utanför mässområdet
P-kort till utställarparkeringen utanför mässområdet

Gör din beställning parkeringskort så här:

  1. Logga in på "Mina sidor" med användarnamn och lösenord via nyckelikonen uppe till höger.
  2. Under rubriken ”Beställningar för utställare” finns beställningsblanketten.

Byggnationskort

Av säkerhetsskäl ska alla som arbetar med monterbyggnation ha ett byggnationskort. Byggnationskortet är enbart giltigt under in- och utflyttning.

Vid frågor kontakta:
Kristina Hjorth

Telefon:
+46 36 15 22 05

 

Mellanskog karta