Säkerhet och renhållning

Säkerhet vid demonstrationer

Varje utställare har ansvar för säkerheten i sin egen monter. De som har någon form av demo i sin monter måste utse en person som säkerhetsansvarig i montern under mässan. Den säkerhetsansvarige skriver på ett säkerhetsdokument som lämnas till Elmia. Har mailats ut tidigare till berörda utställare.

Att tänka på vid oljeutsläpp

Om olyckan skulle vara framme.

  1. Begränsa oljeutsläppet genom att påföra Absol omgående.
  2. Ring Räddningstjänsten på området, telefon: +46 224 74 78 71

 Räddningstjänsten och Elmias personal sanerar marken där utsläppet skett.

Sophantering under mässan

Sortering

Under inflyttning/uppbyggnad av mässan finns en sorteringsstation i ansslutning till entrén.

Under mässdagarna finns kärl för brännbart avfall utplacerat längs slingorna. Dessutom finns en sorterstation i anslutning till entrén,  där även farligt avfall kan lämnas.

Transparenta säckar

Allt avfall ska läggas i transparenta säckar.

Brandfarliga och explosiva varor

Vi passar även på att påminna om att alla utställare som har någon form av brandfarligt och/eller explosivt gods i sin monter, såsom bränsle, olja, gasol etc, måste meddela detta till Elmia som vidarebefordrar informationen till Räddningstjänsten.

Kontakt Elmia: Stefan Ulfves

Telefon: +46 36 15 20 34

E-mail: stefan.ulfves@elmia.se

Mellanskog karta