Hjälp under mässan

Har du några frågor under mässan så vänd dig till personalen i Informationen.

De kan besvara dina frågor direkt eller hänvisa dig vidare till rätt person. Du kan även få hjälp med enklare kopiering.

Information utställare, mässkontoret 18 augusti - 23 augusti
Kristina Hjorth
Tel: +46 36 15 22 05
E-post: kristina.hjorth@elmia.se     

Information publik, huvudentrén 19 augusti - 20 augusti
Sara Jacobsson
Tel: +46 36 15 21 14
E-post: sara.jacobsson@elmia.se       

Mellanskog karta