Din monter

Möjligheterna att utforma den är oändliga. Hur du väljer att designa din monter beror på ditt mål med mässan.

OBS! efter 4/7 tillkommer en avgift på 30% och efter 3/8 en avgift på 100% på våra priser.

Elmia Utställarservice och Monterdesign

För hjälp med utformningen av din monter, skyltning m.m., kontakta Bengt Johansson, +46 36 15 22 71, bengt.johansson@elmia.se.

Text & Bild

Det är viktigt att ditt företag syns på mässan, kontakta Bengt Johansson, +46 36 15 22 71, bengt.johansson@elmia.se.

Elström

El, 230 V 10 A, kan beställas till samtliga montrar. Vid behov av 3-fas, kontakta Bengt Johansson. Beställ eluttag på beställnings- och prislistan. OBS! Markera gärna på skissbladet vart du vill ha själva uttaget placerat. 

Hyrtält
Beställ hyrtält på beställnings- och prislistan. Det finns ett stort antal storlekar och modeller att välja på, men vissa tältstorlekar finns i begränsat antal. OBS! Markera på skissbladet vart i din monter du vill ha tältet uppsatt.

Grus, sand och maskinarbete
Beställ fyllmaterial eller ev. grävarbeten på beställnings- och prislistan. OBS! Markera på skissbladet hur du vill ha arbetet utfört.

Flis, virke och avverkning
Beställ flis, virke och huggningsarbete på beställnings- och prislilstan. OBS! Markera på  skissbladet hur du vill ha arbetet utfört. (Färgmarkera de träd du vill ha avverkade i montern).

Kontaktperson fram till inflyttning (t o m 2016-08-16)

Bengt Johansson
Tel: +46 36 15 22 71
Fax: +46 36 12 08 88
E-post: bengt.johansson@elmia.se

Kontaktperson under inflyttning och pågående mässa (fr o m 2016-08-17)

Återkommer med kontaktperson.

Mellanskog karta