Frågor om pris eller funderingar för att få rätt mix vid ditt mässdeltagande?

Kontakta Bengt Johansson
+46 36 15 21 04
bengt.johansson@elmia.se