Allmänna specifikationer

Köpta platser debiteras även om materialet inte monterats av orsaker såsom ovan nämnts, eller att underlaget ej inkommit till Elmia enligt utsatt materialdag. Materialet ska skickas till salessupport@elmia.se senast den tidpunkt som står angiven för att Elmia ska kunna garantera att det hinner produceras i tid till mässtart.

I priset ingår tryck och montering av affischer och vepor. Priserna som anges till varje produkt avser publiceringsklart/tryckfärdigt material. För ofärdigt material tillkommer en extra kostnad. Priserna är exkl moms och eventuell reklamskatt.

Informationen som ska exponeras ska alltid godkännas av Elmia. Elmia äger rätt att neka publicering av material som strider mot Elmias syn på reklam eller information. Den får inte upplevas kränkande, nedvärderande eller diskriminerande.

För vidare information om priser eller andra frågor, kontakta Bengt Johansson,
+46 36 15 21 04, bengt.johansson@elmia.se.

Översiktskarta

Frågor om pris eller funderingar för att få rätt mix vid ditt mässdeltagande?

Kontakta Bengt Johansson
+46 36 15 21 04
bengt.johansson@elmia.se