Mellanskogsmässan blir MellanskogsElmia

Sedan 1975 har Elmia arrangerat aktiva skogsmässor ute i fält, vilka samlar många representanter för såväl svenskt som internationellt skogsbruk. Skogsmässorna Elmia Wood och SkogsElmia, världens respektive nordens största skogsmässor, arrangeras alternerande vart annat år (ojämna år) med olika inriktningar.

Mellanskog är med sina 32 000 medlemmar Sveriges näst största skogsägarförening. Mellanskog har sedan 2006, i egen regi, arrangerat Mellanskogsmässan. Mässan har genomförts med två års mellanrum (jämna år), alternerande mellan olika orter inom Mellanskogs verksamhetsområde. Mellanskogs syfte med mässan har varit att kommunicera med sina egna medlemmar och med andra intressenter viktiga för Mellanskogs verksamhet.

Mellanskog och Elmia ser att ett samarbete skulle kunna utveckla Mellanskogsmässan och de aktiviteter som är förknippade med mässan. Elmia som erfaren mässarrangör ska bidra till att utveckla själva mässan och Mellanskog ska utveckla programinnehållet och Mellanskogs aktiviteter på mässan. Både Mellanskog och Elmia delar också ett gemensamt intresse av att utveckla mässan för att attrahera både dagens och framtidens skogsägare som t.ex. unga, kvinnor och cityskogsägare. Därför har Elmia och Mellanskog nu beslutat att göra mässan gemensamt 2014, 2016 och 2018 under namnet MellanskogsElmia!

Mellanskog karta