Vattnet kan göra skogen till mer än en trädplantering

Förr var skogens vatten något som skulle ledas bort eller fram för att maximera tillväxten. Nu är vatten en viktig miljöfråga, reglerad i EU-direktiv, och en möjlighet att göra landsbygden mer attraktiv.

– Vi har fått så många positiva reaktioner från skogsägarna, säger Camilla Logarn, skogsägare som arbetar aktivt med vattenfrågorna. Fyra skogsägarföreningar driver en gemensam kampanj om skogens vatten. Utgångspunkten är EU:s vattendirektiv, skapat för att minska utsläpp och värna en livsviktig resurs.

Skogen är ingen av de större utsläppskällorna. Visst finns det även här läckage av övergödande ämnen och gifter, till exempel kvicksilver, men inte i samma omfattning som i t ex jordbruket. Därför finns möjlighet att hantera vattenfrågan på ett positivt sätt, utan att myndigheter pekar med hela handen.

– Skogen har blivit så mycket mer än träd. Det är en av svenska folkets viktigaste platser för rekreation och närheten till vatten styr allt mer var människor bosätter sig, säger Camilla.

Alla borde utbildas

Själv driver hon en skogsfastighet i södra Småland och är aktiv i Södra. Tillsammans med tre andra skogsägarföreningar, bland dem Mellanskog, har ett studiematerial tagits fram, som innefattar boken Skogens Vatten, skriven av Stefan Bleckert, Lennart Henrikson och Erik Degerman. De är tre av Sveriges främsta experter på vattenvård i skogsmiljöer. 

– Boken borde alla läsa som är intresserad av skog och utbildningen skulle egentligen vara gratis, så att fler kan ta del av den, tycker Camilla. I konkreta skogsvårdsåtgärder handlar det bland annat om att lägga igen diken som inte fyller någon funktion, avlägsna vandringshinder för vattenlevande arter, bevara gamla kulturmiljöer och att skapa funktionella kantzoner mot vatten. Flera av åtgärderna är dessutom bidragsgrundande.

Insats för gemenskap

– Själva har vi grävt en damm och planterat in regnbåge. Dammen har blivit en samlingspunkt i bygden både sommar och vinter, berättar Camilla.

På sommaren fiskas här regnbåge och under vintern åks det skridskor. Samtidigt är dammen på flera sätt ett vattenhål för skogens vilda djur.

Anledningen till hennes tidiga engagemang i vattenfrågan förklaras av gårdens namn. Den heter Kärr, vilket det finns fog för. Men utvecklingen har gjort att vattnet, som förr dikades bort, nu har blivit en resurs för alla de uppgifter som skogen numera förväntas fylla, från att producera träd till att erbjuda rekreation. Vattenfrågan blir ännu viktigare när skogsarealerna ökar.

– Jag tror att det är förklaringen till att vår utbildningssatsning har mötts av ett så stort intresse, säger Camilla.

En bassäng på mässområdet

Camilla finns med som utställare på MellanskogsElmia. Här ska hon presentera skogsägarnas utbildningssatsning, svara på frågor och i praktiken visa vad som döljer sig under vattenytan. På plats finns bland annat en liten bassäng med regnbågslax och baljor med vattendjur, lånade från en skogsbäck nära mässområdet.

– Det finns mer liv i skogen än vad någon kan ana, säger Camilla Logarn. Om du besöker MellanskogsElmia får du se det med egna ögon.

Publicerad
2016-08-16
Bilder
– Det finns mer liv i skogens vatten, säger Camilla Logarn. På MellanskogsElmia visar hon hur skogsägare kan uppfylla EU:s vattendirektiv och utveckla sin fastighet.
– Det finns mer liv i skogens vatten, säger Camilla Logarn. På MellanskogsElmia visar hon hur skogsägare kan uppfylla EU:s vattendirektiv och utveckla sin fastighet.