Forskning för en hållbar framtid för skogen

Du kanske redan använt deras forskningsresultat. De ligger bakom till exempel klimatanpassade plantor, lönsamma skogsskötselmetoder och sajten Kunskap Direkt. De ligger också bakom smarta lösningar för drivning och effektiva virkestransporter längs vägarna.

Skogforsk ställer ut på MellanskogsElmia för att berätta hur du kan dra nytta av deras forskning. De delar med sig av konkreta tips på till exempel hur du kan undvika markskador och vad du ska tänka på när du ska gallra din skog. I monter 237 möter du deras specialister och du ser deras demonstrationsytor längs med slingan. Du får möjlighet att testa hur så kallade markvattenkartor kan minska körskadorna och ta en diskussion om just din gallring.

För att forskningsresultat ska användas menar Skogforsk att samarbete är viktigt. Därför kommer de också att finnas i Mellanskogs monter 89 på mässan. Där visar de ett exempel på ett innovativt planeringsverktyg för skonsammare och billigare drivning som tagits fram av Skogforsk och testats av Mellanskog.

Skogforsk har drygt 120 anställda och till vardags hittar du deras forskare och specialister runt om i Sveriges skogar och på deras kontor i Uppsala, Sävar och Ekebo.

Prata skoglig forskning med Skogforsk på Mellanskogs Elmia!

Publicerad
2016-08-16
Bilder
Skogforsk delar med sig av konkreta tips på till exempel vad du ska tänka på när du ska gallra din skog.
Skogforsk delar med sig av konkreta tips på till exempel vad du ska tänka på när du ska gallra din skog.