Varför ställa ut?

Att ställa ut på mässa är en kostnadseffektiv marknadsföringskanal. På kort tid möter du en stor skara potentiella kunder. På en mässa är besökarna aktiva och öppna för information och nya kontakter. Tänk vilka möjligheter som kan öppna sig!

Elmia är arrangör av flera stora mässor, och många i närliggande branscher. Det gör att vi har ett stort nätverk och kompetens inom inte bara lantbruk, utan även områden som skog, trädgård, grönyteskötsel, automation och VA. Geografiskt ligger Elmia synnerligen väl till. Inom en radie av 30 mil når man 70 procent av landets lantbrukare. Det gör att för de flesta är ett dagsbesök till Elmia fullt möjligt.