Temaindelning i hallarna

Temaindelning

Hall A
Bevattning, markunderhåll, jordbearbetningsredskap, redskap för sådd, spridning och skörd, tjänster för växtodling/maskin, traktorer

Hall B - norra
Entreprenad, förnybar energi, jordbearbetningsredskap, lastning, redskap för sådd, spridning och skörd spannmålstorkning och lagring, stallgödselhantering, tjänster för växtodling/maskin, traktorer, transportutrustning

Hall B – södra
Insatsvaror/förnödenheter, arbetarskydd/personlig utrustning, redskap för underhåll och rengöring reservdelar, produktionshjälpmedel, tjänster, rådgivning, information, utbildning, hobby livsmedelsförädling och försäljning

Hall C
Byggnader, inomgårdsutrustning/byggnadsinventarier, tjänster för djurproduktion, djurskötsel

Hall D
Byggnader, inomgårdsutrustning/byggnadsinventarier, djurskötsel, ensilering, foder, foderberedning, utfodring, inomgårdstransport/produkthantering, lagring, mjölkning och mjölkhantering, tjänster för djurproduktion

Observera att följande produktgrupper inte längre får vara representerade på mässan: Skogsbruk, potatis- och betmaskiner, vedhantering, vattenunderhåll