Historia

Elmia har en lång tradition av att arrangera lantbruksmässor. Redan 1959 arrangerades rikslantbruksmötet i Jönköping eftersom staden låg så bra till för jordbruket i Sverige. Under 60-talet började industri och myndigheter att intressera sig allt mer för mässan, som tidigt arbetade med tydliga teman utifrån ett internationellt perspektiv. I takt med att det svenska lantbruket genomgått förändringar har också mässan utvecklats. Nu är det dags för nästa steg med Elmia Lantbruk. Mässan blir nummer 41 i raden av lantbruksmässor på Elmia.