Korsningen som gör att bönder kan fortsätta mjölka

Priset på svenskt kött är för närvarande bra, men mjölken betalas sämre. Växa Sverige presenterar en lösning för att förbättra lönsamheten på Elmia Lantbruk. Växa Sverige och deras dotterbolag Vikinggenetics ska visa och berätta om Procross. Det är en korsning som ger bra mjölkdjur med högre köttutbyte.

Två kalvar som väcker hopp för mjölkproduktion. Korsningen heter ProCross och visas på Elmia Lantbruk.

– Det är ett intressant alternativ för vissa mjölkbönder, säger Anki Roth på Växa Sverige.

Procross är ingen ny ras. Det är en korsning av raserna Holstein, SRB och Montbeliarde. Avkommorna är friska och ger hög mjölkavkastning, god fruktsamhet och bra slaktutbyte. Utgångsmaterialet är hela tiden renrasiga djur.

Procross är egentligen en avelsstrategi som kan omfatta hela eller delar av besättningen. Den som vill driva avelsarbetet inom respektive ras ska istället satsa på genomiska tester på hondjuren, bevakning av högindexdjur och användning av embryon för att uppföröka de absolut bästa hondjuren.

– Vi kommer också presentera metoder för överföring av embryon, berättar Anki.

Det gör att besättningen snabbt kan förbättras genetiskt och ökar möjligheterna att få sälja en tjurkalv till Vikinggenetics.

På Elmia Lantbruk 19-21 oktober kommer Växa att ha 8-10 båsplatser för att visa Holstein, SRB och Procross-kor.

Se hela mässkatalogen här

Publicerad
2016-09-29
Bilder
Två kalvar som väcker hopp för mjölkproduktion. Korsningen heter ProCross och visas på Elmia Lantbruk.