Har du något viktigt att säga eller diskutera?

Bli en del av konferensen! Håll ett föredrag, ett möte eller ställ ut i konferenslobbyn.

Anmäl ditt intresse senast 1 april

Under konferensdagarna den 18-19 oktober finns goda möjligheter att lyfta frågor och bjuda in till möten eller seminarier. Moderna lokaler och miljöer med den senaste tekniken möjliggör alla tänkbara arrangemang. Passa på att nå en intresserad målgrupp med framtidsfokus.

Ditt ämne ska ligga i linje med konferensens teman. Om ditt ämne dessutom är av intresse för en bred målgrupp kan din aktivitet/seminarie lyftas upp i konferensens huvudprogram. Därför behöver vi dina önskemål om aktivitet, ämne och målgrupp senast den 1 april.

Här kan du läsa mer.

Publicerad
2016-03-16