Forskare söker hungriga kor som nöjer sig med grovfoder

Vad är det bästa fodret för mjölkkor? Frågan kan få ett oväntat svar. Alternativet är att genetiska selektera fram kor med stor kapacitet att äta grovfoder.

Forskare söker hungriga kor som nöjer sig med grovfoder

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala har startat ett forskningsprojekt i syfte att ta reda på varför vissa kor äter mer grovfoder och producerar mycket mjölk på den dieten.  

– Det finns ett globalt intresse av att veta hur man använder kor till vad de är bäst på, att omvandla fibrer och lågvärdigt protein till mjölk, säger Kjell Holtenius, professor vid avdelningen för idisslare, näringslära och skötsel på SLU.

Han leder ett nytt projekt som skiljer sig på en viktig punkt från annan forskning i världen. Målet är att först identifiera kor som äter mycket ensilage och annat grovfoder och av detta kan producera mycket mjölk. I nästa steg gäller det att hitta genetiska markörer som gör det möjligt att avla fram kor med dessa egenskaper.

Kornas individuella förmåga att konsumera foder, deras mjölkavkastning, ämnesomsättning och reproduktionsförmåga registreras. Nya landvinningar inom gentekniken gör att forskarna kan identifiera individer med hög genetisk kapacitet i det här perspektivet och göra en uppskattning av avelsvärden för den egenskapen.

Nästa steg blir att försöka hitta genetiska markörer för de önskade egenskaperna och slutligen att testa de insamlade kunskaperna på ett antal bruksbesättningar.

En närliggande fråga är om det skiljer mellan konserverad vall och färskt foder. Med andra ord svaret på frågan om dagens betestvång ger några produktionsmässiga fördelar. Även detta intresserar forskarna, men det ingår inte i just detta projekt.

De första resultaten väntas hösten 2016 och om ett par år kommer svaret på frågan om mycket vall till utvalda kor är lönsamt och om det är möjligt både att identifiera individer med hög genetisk kapacitet att konsumera grovfoder och att avla för den egenskapen.

Vall ur olika perspektiv är en av alla de frågor som kommer att diskuteras under Elmia Lantbruk i oktober.

Elmia Lantbruk är arenan för lantbrukets alla frågor och består av mässan den 19-21 oktober och konferensen Elmia Lantbruk Framtidsforum den 18-19 oktober.

– Elmia Lantbruk är arenan där branschen gemensamt kan lyfta och hitta lösningar på de utmaningar som finns, säger Maria Lindsäth som är mässansvarig.

Publicerad
2016-02-18