Fasta körspår – är det rätt metod för större vallskörd?

Markpackning minskar vallskördarna.
Om det är alla ense. Men om lösningen finns olika uppfattningar.
Mest i ropet just nu är fasta körspår.

Krone Big X är ett exempel på den nya generationen exakthack för bland annat vallskörd. Vall och markpackning blir ett hett ämne på höstens Elmia Lantbruk.

Fasta körspår är en etablerad teknik inom spannmålsodling, men har inte fått ordentligt genomslag i svensk vall, trots att den har diskuterats i flera år.

Vid provodlingar blir avkastningen ofta 20-25 procent högre än i praktiken ute på gårdarna. Skillnaden kan till stor del bero på körskador.

Teoretiskt minskar fasta körspår den trafikerade ytan från 50-75 procent till 20 procent. Hans Alvemar genomförde en studie 2014 under sin utbildning till agronom. Idag är han flitigt anlitad som föreläsare i ämnet.

– Nya fältförsök i Danmark visar att avkastningen kan öka med 16 procent, vilket motsvarar sänkta foderkostnader med nio öre per kilo mjölk, säger han.

Alvemars egna beräkningar pekade på en skördeökning med tolv procent. Det bygger på tolv meter mellan körspåren, vilket betyder att en femtedel av fältytan trafikeras. För detta krävs slåtterkross och strängläggare med tolv meters bredd samt gödselspridare som täcker 24 meter. Även system med nio meters arbetsbredd kan ge liknande resultat.

– Större skörd betyder att en del av arealen kan användas för att odla åkerböna eller höstvete och minska mängden inköpt kraftfoder. Eller så räcker vallen till fler mjölkande kor, ger Hans Alvemar som exempel.

Eftersom insatsen ger hög avkastning i förhållande till maskininvesteringen, så borde fler ha gått över till fasta körspår än vad som är fallet. Anders Folkelid är försäljningsansvarig för Krone, som levererar maskiner för vallskörd, hos Söderberg & Haak.

– I USA är fasta körspår den etablerade metoden. Men svenska åkrar ser annorlunda ut och det finns tekniska svårigheter att införa arbetssättet fullt ut i vallodling, säger han.

Problemet är att hålla de fasta körspåren i samband med skörd. Det är enklare vid spannmålsodling där skördetröskan har en tank som lagrar spannmål fram till att det är dags att tömma. Vall är dessutom fuktigare och svårare att hantera med precision.

– Det behövs teknikutveckling för att nå hela vägen. Men samtidigt finns det skäl att använda fasta körspår så långt det är möjligt, även om ökningen inte blir fullt så stor, anser Anders Folkelid.

Problemet kan även angripas på andra sätt, t ex genom att minska den sammanlagda vikten som marken belastas med.

Så gör en av landets största ekologiska mjölkgårdar, Vadbo Mjölk utanför Mariestad med 1 400 mjölkkor. Där har man ersatt traditionella gödseltunnor med spridare som matas med ett system av slangar. På så sätt minskar den totala markbelastningen. Samtidigt använder man fasta körspår så långt som det är möjligt.

– Vi har arbetat så här i två år. Även om det inte gjort några jämförande studier så är vårt intryck att avkastningen har ökat, säger Håkan Samuelsson som är delägare i Vadsbo Mjölk.

Fasta körspår i vallodling och andra lösningar på problemet med markpackning blir ett hett diskussionsämne på höstens Elmia Lantbruk. Konferensen Elmia Lantbruk Framtidsforum pågår den 18-19 oktober och Lantbruksmässan den 19-21 oktober 2016. Dessutom lyfts lantbrukets betydelse för Sverige för en bredare publik ”på stan” under helgen 21-23 oktober.

Publicerad
2016-03-23
Bilder
Krone Big X är ett exempel på den nya generationen exakthack för bland annat vallskörd. Vall och markpackning blir ett hett ämne på höstens Elmia Lantbruk.
Krone Big X är ett exempel på den nya generationen exakthack för bland annat vallskörd. Vall och markpackning blir ett hett ämne på höstens Elmia Lantbruk.