Ett torg fyllt av grön innovation

Gröna kunskaper och innovationer får ett eget torg på årets Elmia Lantbruk. Här finns chans att ta del av de 440 miljoner som finns öronmärkta för innovationsarbete.

Vid torget blir det även en framtidsverkstad där studenter från SLU i Alnarp och Ultuna ska lösa angelägna problem för näringen.

– Hela mässan är en unik kunskapsbank, säger Inger Pehrson vid Landsbygdsnätverket.

Mässbesökarna är välkomna att delta i idéprocessen. Utmaningarna handlar på olika sätt om hur man löser livsmedelsförsörjningen på ett hållbart sätt år 2030.

– Handlar uppgiften om precisionsodling så finns kompetensen bland utställarna, ger Inger Pehrson som exempel.

Kunskaps- och innovationstorget har skapats utifrån erfarenheter från förra årets lantbruksmässa, när aktörerna inom det innovativa området var spridda över flera mässhallar. Nu samlas de runt ett torg, för att skapa synergier och ge besökarna en heltäckande bild av pågående utveckling och de möjligheter som erbjuds.

 – Nu finns en unik chans att finansiera utvecklingsarbete genom det nya innovationsstödet EIP-Agri som ingår i landsbygdsprogrammet, säger Inger.

 440 miljoner kronor är öronmärkta i Sverige. Här finns möjlighet att täcka kostnaderna för innovationsprojekt inklusive eget arbete, vilket är ovanligt när det gäller stöd till innovationsarbete. Elmia Lantbruk är en bra startpunkt, eftersom mycket av den kompetens som kan krävas är samlad i dagarna tre, på kunskaps- och innovationstorget och på hela mässan. Runt torget finns bland andra SLU, Vreta Kluster, Linköpings universitet med satsningen Grönovation, forskningsinstituten SP och JTI, Landsbygdsnätverket, Biologiska yrkeshögskolan samt Hushållningssällskapet med flera naturbruksgymnasier.

I anslutning till kunskaps- och innovationstorget kan man också ta en närmare titt på pristagarna i Elmia Lantbruk Innovation Award och en oväntad koppling till de gröna näringarna, "Reflectance of Green", där konstnären Johanna Byström Sims presenterar en levande landskapsmålning med digital hjälp från en traktor. På scenen kommer seminarier och prosutdelningar varvas med att vi ställer frågor till intressanta personer.

Till programmet för Framtidsverkstaden

Till öppettider och entrepriser för mässan

Publicerad
2016-10-08