En mötesplats för framtidens lantbrukare

I dag samlades framtidens lantbrukare i Jönköping under Elmia Lantbruk. Över 1000 elever och lärare från landets naturbruksgymnasier deltog på ett inspirerande seminarium. En av föreläsarna, Adam Arnesson, Jannelunds Gård, presenterade titeln planetskötare och hur han genom sitt arbete vill bidra till att rädda världen.

Årets seminarium fokuserade på det hållbara lantbruket. Syftet med föreläsningen var att inspirera ungdomar att tro på lantbrukets viktiga roll i en hållbar värld. 1100 elever och lärare från Sveriges lantbruksgymnasier fick inbjudan till seminariet och lika många var på plats i kongresshuset på Elmia.

Seminariet arrangerades i samarbete med LRF och Swedbank.  Helena Jonsson, ordförande LRF, pratade om organisationen i helhet men underströk även varför ungdomarna är så viktiga för lantbrukets framtid.

– Ni behövs verkligen, ni behövs som medarbetare och som företagare i det gröna näringslivet, ni kommer att vara jätteviktiga. Generationsskiftet är en betydelsefull fråga för världens alla bönder.

Ekonomiskt företagande

Henrik Sandquist, regionalt skogs- och lantbruksansvarig Swedbank, föreläste om ekonomiskt företagande inom lantbruk och inspirerade ungdomarna till att driva eget.

– Man får inte glömma att alla framgångsrika stora företag en gång har varit små.

Han betonade flera viktiga faktorer att ha i åtanke som egen företagare och vad man ska göra för att förbättra sina chanser.

– Nya kommunikationskanaler som sociala medier ger stora möjligheter, ta tillfället att synas i dessa. 

Ekobonden

En av dagens andra föreläsare är själv en flitig användare av sociala medier och går ofta under namnet Ekobonden. Adam Arnesson, en av ägarna till Jannelunds Gård utanför Örebro, kallar sig även planetskötare.

– Jag som bonde ansvarar för en bit mark, det jag gör påverkar mitt närområde och i förlängningen påverkar det också hela jorden. Det är med andra ord ett stort ansvar att vara bonde, jag kallar det att vara planetskötare. 

Han anser att försörja sig som bonde inte enbart innebär ett hårt jobb utan det kräver också ett stort ansvar för planeten. Det handlar om att bygga ett framgångsrikt företag och tänka på flera faktorer som biologisk mångfald, miljöförändringar samt etik och moral.

– Klimatet förändras och jordbruket måste anpassa sig efter dessa nya förhållanden.  I dagsläget vet vi inte hur det kommer påverka vår mark och oss människor.

Han poängterade flera gånger under föreläsningens gång att framtidens lantbrukare är alla de ungdomar som samlats i kongresshuset på Elmia.

– Ni är framtidens nästa goda exempel, det är förhoppningsvis ni som kommer att stoppa klimatförändringar och stoppa svält. Ta detta uppdrag på allvar, vad ni än gör kommer ni göra en tjänst för planeten.

Möjlighet för skolungdomar

Utöver seminariet fick eleverna även chansen att gå på mässan och bekanta sig med företag i branschen. Elmia Lantbruk är ett tillfälle för skolungdomar att nätverka och skapa sig en bild av de produkter de kan komma att behöva i sin framtida karriär.

Publicerad
2016-10-19
Bilder
Över 1000 elever och lärare från landets naturbruksgymnasier deltog på ett inspirerande seminarium.
Över 1000 elever och lärare från landets naturbruksgymnasier deltog på ett inspirerande seminarium.