BoPil A/S

SpotMix Multistrø

Fodra och strö med samma ventil med SpotMix Multistrø
Tilldelning av strö- och sysselsättningsmaterial är ett tidskrävande arbete inom grisproduktionen. Både krav på tillfösel, men även bevis på fördelar med tillfösel av strömaterial flera gånger dagligen kommer mer och mer. På Elmia kommer Bopil att presentera SpotMix Multiströ, vilken möjliggör tilldelning av strö av flera olika typer i samma anläggning. Vid behov kan även utfodring kopplas in, vilket ger möjlighet till utfodring vid samma nedsläpp.
SpotMix Multiströ är en vidareutveckling av Bopil’s kända SpotStrö anläggning och kan kombineras med Bopil’s multifasutfodringsanläggning SpotMix alternativt användas som en solitär anläggning. Tekniken är förberedd, nu går det att fodra och strö med samma ventil, vilket passar kunders önskan om att kunna utfodra övergångsfoder på golvet i smågrishörnan i grisningsstallet eller i tillväxtstallet mellan stötilldelningarna.
Alla Bopil’s produkter har fokus på välfärd både hos djur och människor samt lantbrukarens ekonomi, SpotMix Multiströ är inget undantag. Den ger en god driftsekonomi på strösidan samt minimalt med arbete.
Publicerad
2016-10-07
Bilder