AB G Alexandersson

Släpslangssystem/Direktspridning av flytgödsel

En rad nyheter presenteras i vår anläggning för direktspridning av flytgödsel. En ny typ av slangrullare presenteras.


Spridarrampen är uppdaterad med små förbättringar men den stora utvecklingen har skett med slanghanteringen. En ny kraftig hydraulisk slangrullare presenteras. Den nya upprullaren effektiviserar och förenklar spridningen. Drivningen är mekaniskt med ett hjul som i sin tur drivs med hydraulik.Denna lösning gör slangrullaren starkare och mer driftsäker. Utrustning för att kunna lyfta och flytta slang finns också på slangrullaren. Ett system består av matarpump, tryckpump, slangar, slangrullare och spridarramp utrustad med HARSÖ fördelare samt flödesmätare.

Publicerad
2016-09-21
Bilder