Närlant Import AB

Multiva pushsystem för stora volymer

Multiva Push-off vagnar modell 320/400, utrustade med det snabba PushSystemet är en säker och praktisk transportlösning för jordbruk, vid transport av stora mängder av bulkvaror som gräs foder eller flis.

PushSystem släpvagnar har kraſtiga och vridstyva separata chassin till vilket flaket är kopplat. Det stabilt byggda flaket är helsvetsat vilket ökar släpvagnens livslängd avsevärt. PushSystem-programmet omfattar 2- och 3-axlade modeller.

Den tvåaxlade modellen har som standard ett underrede med pendlande boggi medan hydrauliskt fjädrad axel finns som tillbehör. Den treaxlade modellen är utrustad med hydrauliskt fjädrad axel som standard. Modellerna med hydrauliskt fjädrad axel är alltid försedda med friktionsstyrd bakaxel.

Massor av transportkapacitet

Med PushSystem kan kapaciteten ökas 50 % genom den hydrauliskt styrda komprimeringen av vagnens last. Last-kapaciteten i den treaxliga modellen utrustad med förhöjning är 50 m³ och 24 ton.Tack vare vagnens uppbyggnad förblir tyngdpunkten låg, även om den transporterade lasten är stor är vagnen stabil och följer smidigt eſter traktorn.

Säker på jobbet

Inte heller uppstår stabilitetsproblem och risksituationer med lasten som vid traditionell tippning som exempelvis vid ensilering av gräs, vilket är en stor fördel. Push off – funktionens avlastningssystem gör jobbet snabbt och effektivt med mindre belastning. Vagnens höjd är 3,45 m och utrustad med förhöjning 0,5 m högre.

Den treaxlade Push-off vagnen kommer stå utanför entré syd under Elmia Lantbruk!

http://www.multiva.info/en/product/pushsystem

www.narlant.se

Publicerad
2016-09-26
Bilder
Dokument