Kverneland Group Sverige AB

FastBale

FastBale är världens första non-stop-press och är trots denna funktion extremt kompakt.


Med förkammaren placerad precis ovanför den stora inmatningsrotorn och att flera valsar delas mellan kammarna, är det ett minimum av komplexa mekaniska delar. FastBales konstruktion gör att du kan arbeta på flera olika sätt: Pressning och plastning non-stop. Pressning non-stop, med inplastaren upphöjd. Pressning non-stop, med inplastaren nedsänkt men avaktiverad. Pressning endast i huvudkammaren (non-stop av). Pressning och plastning endast i huvudkammaren (non-stop av).

Publicerad
2016-09-15
Bilder