BoPil A/S

Den nya ESF 8 transponder

Den nya BoPil ESF 8 transponder här ny trådlös teknologi

Med 30-års erfarenhet har Bopil Schauer utvecklat ESF konceptet ytterligare. Med hjälp av data och erfarenhet från grisproducenter från hela världen har konstruktionen på den nya Bopil ESF transponder modell 8 förbättrats. Den ger bland annat möjlighet att selektera suggorna med hjälp av en inbyggd våg, samt att med hjälp av trådlös teknologi kunna fjärrstyra transponderstationen via en app i smartphone eller läsplatta. Den har givetvis samma stressfria djurtrafik som tidigare har utmärkt Bopil’s ESF transponderstationer. Med ESF-8 finns även möjlighet att välja till späckmätning, dräktighetsscanning samt ”förlorade öronbrickor” scanner. Bopil ser fram emot att visa upp den nya ESF-8 vid Elmia, med alla nya tekniska och mekaniska funktioner i denna transponder som står rustad för att möta framtiden.

Publicerad
2016-10-07
Bilder