Agroväst

Agroväst presenterar pågående projekt

Agroväst har uppdraget att skapa resurser för forskning och innovation som stärker västsvensk jordbruks- och livsmedelsproduktion.
Med näringens behov i fokus jobbar vi aktivt för att etablera nya samarbeten, samt attrahera finansiering för attraktiva och resurseffektiva projekt som möter de utmaningar som näringen står inför.
Agroväst har lång erfarenhet av samordning och ledning av såväl lokala, regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt. Vi jobbar med allt ifrån mindre fältförsök till större internationella EU-projekt. Sedan 2008 har vi deltagit i nio EU Interreg-projekt, både som så kallad lead partner och partner. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners i Sverige och Nordeuropa.
Vi har i dagsläget tre pågående EU-finansierade projekt inom växtodling, köttkvalitet samt regional livsmedelsförsörjning, se presentationen av projekten i bifogade infoblad.

http://www.agrovast.se
Publicerad
2016-10-12
Dokument