Växa Sverige/VikingGenetics/SRB föreningen

Rangering av besättningar med hjälp av Genomiska tester

Genomisk toppbesättning

Rangering av deltagande besättningar efter kvigornas genomiska testresultat.
Syftet är att stimulera till rutinmässiga genomiska tester av unga (nyfödda) hondjur i de enskilda besättningarna, för att kunna göra ett tidigt urval av vilka djur som bör slås ut och vilka som skall satsas extra på. Genomisk toppbesättning är ett samarbete mellan SRB-föreningen, Växa Sverige och VikingGenetics.

http://www.vxa.se/Radgivning-service/Avel/Avelsradgivning/Genomisk-selektion/
Publicerad
2015-01-23
Dokument