Abetong AB

Plansilo LLC

Plansilo LLC

Efter flera års utveckling av LLC-betongen och dess speciella tillverkningsmetod erbjuder vi nu marknaden underhållsfria plansiloelement av betong!

LLC, Long Life Concrete, är en unik betong med en speciell tillverkningsprocess. Betongen är framtagen för att klara den tuffa miljön i plansilon och kräver ingen ytbehandling. Detta gör att lantbrukaren slipper stressen och arbetet med att behandla plansilon inför ensileringen. På så sätt sparas både tid och pengar. Det krävs inga kemiska produkter för att skydda betongelementen från ensilagesyrorna vilket gör det skonsammare för miljön. I förlängningen gynnas även djuren, inga rester från ytbehandlingen följer med fodret in till korna.

LLC-betongen har bättre hållbarhet än den traditionella betongen i dagens plansilor. Det är samma LLC-betong i hela plansiloelementet vilket gör att det tål normalt mekaniskt slitage utan att skyddet försämras, vilket inte är fallet vid enbart ytbehandling. LLC-betongen är testad av CBI betonginstitutet samt har utvärderats flera år i verklig miljö med väldigt positivt resultat.

Våra goda erfarenheter av plansilo LLC gör att vi kommer använda denna nya teknik till fler produkter som utsätts för tuff miljö såsom pressvattenrännor och foderbord.

http://www.abetong.se/sv/familjen_skure_vald_plansilo_i_llcbetong
Publicerad
2015-01-07
Bilder
Dokument