Gårdsservice Mjölkman AB

Nedap Cow Positioning

Underlättar för mjölkproducenter att se var i ladugården korna befinner sig.
Stor fördel t ex när djur skall behandlas om man slipper gå och leta efter djuret, du ser direkt på datorn eller smartphone var djuret finns.
Kombinerat med brunst- och hälsoregistrering
förbättrar man enkelt dräktighetsresultatet och upptäcker snabbt eventuella hälso- störningar.

Publicerad
2015-01-29
Bilder
Dokument