Moving Floor AB

Moving Floor Liggbås P-400

Det är egentligen vanligt bondsunt förnuft att en ko inte bör lägga sig ned i någon annan kos gödsel och läckande mjölk. Hygien har en avgörande betydelse för hälsa och produktivitet. Därför har vi utvecklat ett självrengörande liggbås som görs rent varje gång kon lämnar båset, enbart med hjälp av kons vikt. Driftsäkert och oerhört lönsamt. Det är både vanligt sunt bondförnuft och väldigt smart.

Moving Floor Liggbås P-400 har utvecklats för att:
-Minska arbete
-Minska smittspridning
-Minska antibiotikaanvändning till kor

TEKNIKEN
Moving Floor Liggbås – P400 bygger på en helt ny teknik inom området liggbås till nötkreatur. Produkten är patenterad globalt. Konventionella liggbåssystem bygger på gjutna betongbåspallar som bekläds av gummi eller annat mjukt material. Dessa ytor rengörs med arbetskraft, vanligast via handskrapa men annars med en maskin som körs av arbetskraft.
Moving Floor Liggbås- P400 är en helt ny teknik som bygger på självrengörande liggbåsmoduler som sätts in på ett plant betonggolv. Moving Floor Liggbås –P400 görs rent automatiskt efter varje besök med hjälp av djurets egen vikt – ingen motor, tryckluft eller liknande används. Namnet P-400 kommer ifrån Liggbåsets drivning som består av en stålspiralfjäder som klarar upp till två miljoner kompressioner vilket motsvarar 400 års drift. Moving Floor har tidigare visat en prototyp av självrengörande liggbås men dessa skiljer sig väsentligt från P-400.

LÖSNINGEN FÖR EN KOMPLETT AUTOMATISERAD LADUGÅRD
Liggbåsytorna i en ladugård motsvarar ca 30% av den totala ytan. I den moderna ladugården finns idag automation för mjölkning, utfodring, gödselgångsskrapning men liggbåsen rengörs fortfarande med hjälp av arbetskraft. Moving Floor Liggbås –P400 rationaliserar och automatiserar ett område där ingen annan aktör har en lösning för automatisk rengöring.

MINSKAT ARBETE – FÖBÄTTRAD ARBETSSITUATION
Moving Floor Liggbås P-400 drivs helt automatiskt med hjälp av kons vikt så inga liggbås behöver skrapas. Det enda arbetet som återstår är översyn.

DJURVÄLFÄRD - MINSKAD SMITTSPRIDNING
Moving Floor Liggbås – P400 är inte endast utvecklat för att spara arbete utan även för att kunna rengöra mellan varje kos besök och på så sätt minska smittspridning. I dagens lösdriftsstallar besöks ett liggbås i snitt 12 ggr/dag av 8 olika kor. Smittspridningsrisken är därmed mycket stor. Inom mjölkproduktion är juverinflammation (mastit) en vanlig orsak till produktionsbortfall, i snitt får 70% av Sveriges kor någon form av mastit varje år varav 20% av dessa får så kallad klinisk mastit där kon måste behandlas. Varje behandlad mastit kostar ca 4000-6000 SEK (SVA, Kostnad Sjukdom). I snitt kostar mastit 192 miljoner/år för de svenska mjölkbönderna.
Utförda bakteriologiska tester samt kunderfarenheter ger indikationer på att en västenligt ökad rengöring bidrar till lägre bakteriehalt och minskad smittspridning (vänligen se bifogade dokument, bland annat har en bakteriologisk studie gjorts av SVA som finansierats av VINNOVA, denna forskning gjordes på prototyperna som är föregångare till P-400).
Den stora fördelen med minskad smittspridning är den minskade antibiotikaanvändningen. Merparten av antibiotikan som används till mjölkkor är för att behandla mastit (SVA). Globalt sett ger Sverige lite antibiotika till djur så ännu större reduceringar kan göras utomlands.

LÖNSAM INVESTERING
En Moving Floor Liggbås installation innebär generellt ungefär samma kostnad som att bygga ett konventionellt stall. Detta på grund av att golvkonstruktionen kan förenklas väsentligt och endast ett plant golv kan gjutas. Minst 30% minskad betongåtgång samt kraftigt reducerad mängd formarbete.

LANSERING AV MOVING FLOOR LIGGBÅS P-400
Moving Floor är säkra på att marknaden för denna produkt är stor. I dagsläget finns MF Liggbås P-400 installerat på en testgård i Sverige och två gårdar i Norge. Under 2015 är det klart att den första kompletta gården kommer att sättas upp i Sverige där ytterligare forskning ska bedrivas av SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt (finansierat av Jordbruksverket). Under 2016 utökas lanseringen till stora gårdar i Kina och Baltiska staterna i samarbete med partners.

http://www.movingfloor.se
Publicerad
2015-01-23
Bilder
Dokument