Mosegården A/S

MG MasterToaster

MG MasterToaster
Mosegården presenterar en toaster som är anpassad till värmebehandling på gårds- nivå. Värmebehandlingen av gårdens eget eller närodlat proteinfoder gör att andelen inköpt foder helt eller delvis kan ersättas.

MasterToaster är en 10 meter lång skruv där de första 6 meterna omsluts av en oljefylld värmekappa. Oljan värms upp av elektriska element som under kontinuerlig drift förbrukar 17-18 kWh per timme. I praktisk drift har man kommit upp i ca 4 ton/dygn.

Tekniken är lika unik som enkel vilket gör att det numera är möjligt att fullt ut förädla sitt hemodlade proteinfoder. MasterToastern är utrustad med termostatstyrd uppvärmning samt variabel framdrivning av skruven. Detta säkerställer en hög och jämn kvalitet där alla bönor och fröer får samma innertemperatur oavsett dess storlek.

Tack vare MasterToasterns driftssäkerhet arbetar den självständigt dygnet runt och ger dig en möjlighet att byta ut dina importerade foderkomponenter. Importerad soja och palmkärna är två hett omdiskuterade foder som tar enorma arealer regnskog i anspråk. Detta problem kan vi hjälpa er att lösa genom att odla era proteinfoder själv eller genom samverkan med växtodlande grannar.

Enligt försök utförda på "Videnscentret for landbrug" ökar AAT-innehållet i åkerbönor med 72 % från 110 till 190 AAT samt i lupiner med 88 % från 118 till 222 AAT (se bifogad artikel, dokument 1). I synnerhet i ekologisk mjölkproduktion är underskottet av tarmtillgängligt protein ett stort problem. Resultatet blir en onödigt stor belastning av vomtillgängligt protein som inte ger någon positiv effekt varken för djur eller miljö. Detta är således till gagn för både djur och natur samt för företagets ekonomi där kostnaden för kraftfoder kraftigt kan reduceras.

Här är ett klipp från Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=3M6UojVMWLo

Mvh Mosegården A/S

http://mosegarden.dk/upload_dir/docs/Produktblade/Teknik/Svensk/SE-MG-El-toaster.pdf
Publicerad
2015-01-23
Bilder
Dokument