DeLaval Sales AB

DeLaval body condition scoring BCS

DeLaval body condition scoring BCS är ett system för automatisk hullbedömning (body condition scoring). Systemet hullbedömer kor dagligen, medan de rör sig i stallet. Systemet är betydligt mer exakt än en mänsklig hullbedömare. Det är helt automatiskt, och integrerat med DeLaval’s mjölknings-, och farm management-system. Systemet är baserat på en 3D kamera. Tekniken är ny och unik. Det finns inte någon motsvarande produkt på marknaden. Med hjälp av hullbedömningen kan bonden optimera foder, förbättra hälsa och reproduktion, och maximera mjölkproduktionen. Därigenom kan lönsamheten förbättras betydligt. DeLaval BCS eliminerar dessutom behovet av manuell hullbedömning, som är svårt, tidskrävande och kostsamt.
DeLaval body condition scoring kommer att lanseras under 2015.
Publicerad
2015-01-23
Bilder