Vinnare av Elmia Lantbruk Innovation Award 2018

Följande produkter har premierats med utmärkelsen Elmia Lantbruk Innovation Award 2018 Guld respektive Silver.

 

Guld

Produkt: BlueFan
Företag: SKOV A/S

Om produkten: BlueFan är ett fläktsystem som kombinerar höga luftflöden med hög energieffektivitet. Plastmaterialet gör att fläktarna är tysta. När fläkten är avstängd är fläktöppningarna helt täta, vilket förhindrar drag. Fläktöppningarna kan också öppnas med hjälp av reservkraft, vilket underlättar nödventilation i djurstallet vid t ex strömavbrott. 

 

Guld

Produkt: Lely Discovery 120 Collector
Företag: Lely Nordic A/S

Om produkten: Lely Discovery 120 Collector är en utgödslingsrobot som kan rengöra såväl plana ytor som spaltgångar. Först sprayar den vatten och blöter upp gödseln. Den skrapas sedan och sugs upp i en behållare på 340 liter. Golvet bakom maskinen väts för att minska halkrisken. Vid full last går den till gödselkulverten och tömmer för att sedan gå till laddstationen. Där tankas el och sprayvatten. Innandömet är flexibelt, när vattentankarna sjunker ihop ökar gödselutrymmet. Roboten kan styras med smartphone och uppges serva upp till 100 kor.

 

Guld

Produkt: ProGrow
Företag: SKOV A/S

Om produkten: ProGrow är en kamera som möjliggör kontinuerlig övervakning av grisarnas tillväxt. Tekniken gör det möjligt att övervaka slaktsvin i mindre flockar även i traditionella uppfödningssystem. Den löpande övervakningen gör det möjligt att anpassa fodermängd och -sammansättning, övervaka tillväxten och minimera utsläppen av kväve och fosfor. Djurskötarens arbete kan underlättas och grisens hälsa kan övervakas.

 

Guld

Produkt: Amazone Wind Control
Företag: Söderberg & Haak Maskin AB
 

Om produkten: Amazone Wind Control känner av vindriktning och vindstyrka och korrigerar automatiskt centrifugalspridarens inställning för att ge optimal spridningsbild. Beroende på vindförhållandena ställer systemet om tallriksvarvtal och nedsläppspunkt på tallrikarna. Detta sker individuellt för höger och vänster sida.

 

Guld

Produkt: Greentec HXF 1802 
Företag: YstaMaskiner AB 

Om produkten: Greentec HXF 1802 är en redskapsarm på 50 cm som monteras på en mindre lastare eller traktor med lastare. Armen har en hydrauliskt styrd teleskopisk arm manövrerad från förarplats. Redskapsarmen gör det möjligt att komma åt trånga utrymmen med till exempel stolpklippare, häckklippare och grensåg.

 

Guld

Produkt: John Deere Connected Support – Expert alerts
Företag: Svenska John Deere AB

Om produkten: John Deere Connected Support – Expert alerts är ett system som i förväg ska varna när maskinkomponenter är på väg att haverera. Det bidrar till att minimera stilleståndstiderna. Systemet jämför data i realtid från den aktuella maskinen med av företaget tidigare insamlad information från garanti- och haveriärenden samt med information från företagets test- och utvecklingscenter. Jämförelsen ger underlag för systemet att utfärda varningar om kommande haverier hos maskinens vitala delar. Delarna kan då bytas mot nya eller repareras innan haveriet inträffar väl planerat i tid och på rätt plats.

 

Guld

Produkt: Amazone EasyCheck

Företag: Söderberg & Haak Maskin AB 

Om produkten: Amazone EasyCheck hjälper föraren att kontrollera konstgödselspridarens spridningsbild med hjälp av mobilkameran och en app. Föraren lägger ut ett antal gummimattor på fältet och kör ett drag med spridaren. Därefter fotograferas mattorna med fångade gödselkorn. Genom bildanalys i mobilappen bedöms spridningsresultatet, appen ger därefter föraren råd om eventuella förändringar av spridarens inställningar. 

Silver

Produkt: Vicon GEORAKE
Företag: Kverneland Group 

Om produkten: 

Vicon GEORAKE är en strängläggare med GPS-stödd sektionskontroll som sköter alla funktioner vid t ex ett vändtegslyft, både vid urtag och vid isättning samt vid körning i kilar. Tack vare individuella och precisa lyft och sänkningar av varje enskild rotor behöver inte föraren sänka hastigheten. Detta är särskilt gynnsamt på oregelbundna fält. Maskinen kan optimera sin arbetsbredd efter det aktuella fältet tack vare uppdelning i sektioner. Konceptet bidrar till att maskinen automatiskt ska kunna räta ut strängar vid kurviga fältkanter.

 

Silver

Produkt: Q-companion
Företag: ÅLÖ AB

Om produkten: Q-companion är ett förarassistanssystem som övervakar hur lastaren körs och talar om när föraren gör fel. Appen i telefonen ger förare/ägare möjlighet att dokumentera och följa materialflödet på gården. Allt material som vägs och lastas loggas i appen och man har möjlighet att se var materialet lastades samt vart det skulle.

 

Silver

Produkt: Grain Cloud
Företag: Skandia Elevator 

Om produkten: Grain Cloud från Skandia Elevator är en app som samlar information från spannmålsanläggningens styrsystem. Den och visar bland annat vilka transportsystem och maskiner som är igång, uppskattade torktider samt vilken gröda som finns i vilken silo. Appen larmar och skickar varningar om det skulle bli stopp i torken, maskinfel och vid behov av service.

För att juryn ska tilldela en produkt utmärkelsen Guld krävs att den både är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det är en innovation som bidrar till att utveckla svenskt lantbruk. En produkt som är värd att hålla ögonen på. Juryn kan inte garantera att det alltid delas ut guld varför det företag som får denna utmärkelse kan känna extra stolthet.

 

 

En produkt som tilldelas silver har juryn bedömt som intressant och den är också en nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman.