Anmälan Elmia Lantbruk Innovation Award 2020

Du kan anmäla ditt eller ett annat företag till tävlingen. Alla företag som lämnar in bidrag måste fylla i anmälningsformuläret nedan och erforderliga bilagor måste vara kompletta och så utförliga som möjligt.

Bristfälliga underlag där frågor i formuläret inte har besvarats kommer inte att bedömas.

Ett företag kan skicka in max tre bidrag för bedömning.

  • Produkten ska vara en teknisk innovation eller ny teknik inom lantbruksbranschen.
  • Produkten ska inte ha marknadsförts i Sverige före 1 januari 2019.
  • Vid anmälan (senast 28 februari) ska produkten finnas på den svenska marknaden.
  • Produkten ska, beroende på produktens användningsområde, ta hänsyn till områdena miljö, arbetsmiljö, produktkvalitet och/eller djurvälfärd.

Bedömning

Alla fullständiga anmälningar som kommer in senast 28 februari 2020 bedöms av juryn. De produkter som uppfyller tävlingens regler och som bedöms ha ett tilltäckligt nyhetsvärde och/eller är innovativ teknik kan bli nominerade för vidare bedömning. Vilka bidrag som nomineras presenteras i slutet av maj 2020. 

På vilket sätt representerar den anmälda produkten, eller ingående vital komponent, ny teknik?Leder produkten till gynnsammare miljöpåverkan? Utomhusmiljö eller inomhusmiljö.


Leder användandet av produkten till förbättrad ergonomi, arbetsmiljö och/eller säkerhet för användaren?


Påverkar produkten slutliga kvaliteten på de jordbruksprodukter som är resultatet av produktens primära användningssätt?


Har produkten en positiv effekt på djurvälfärden/djurhälsan?


Har produkten en positiv effekt på lantbrukarens ekonomi?


 
Tillåtna bilder: JPG, PNG och GIF
Tillåtna dokument: PDF, DOC och DOCX
 

För att juryn ska tilldela en produkt utmärkelsen Guld krävs att den både är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det är en innovation som bidrar till att utveckla svenskt lantbruk. En produkt som är värd att hålla ögonen på. Juryn kan inte garantera att det alltid delas ut guld varför det företag som får denna utmärkelse kan känna extra stolthet.

 

 

En produkt som tilldelas silver har juryn bedömt som intressant och den är också en nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman.