Vad är Elmia Lantbruk Innovation Award?

Elmia Lantbruk Innovation Award är utmärkelsen som lyfter ny och innovativ teknik inom jordbruk och animalieproduktion. De produkter som får utmärkelsen anses vara så intressanta att de bidrar till att utveckla det svenska lantbruket.

Goda idéer tar det svenska lantbruket framåt. Vinnarna av utmärkelsen är bra exempel på innovativ teknik. Produkterna får inte bara extra uppmärksamhet på marknaden, de ger också inspiration till fortsatt utveckling av branschen. Därför är det så viktigt med denna utmärkelse som sätter fokus på innovationer och framtida möjligheter inom lantbruket.

 

Anmäl din produkt  

Bidragen till Elmia Lantbruk Innovation Award ska komma in till Elmia. Under våren 2020 bedömer juryn vilka bidrag som nomineras till utmärkelsen och i september får vi veta vilka produkter som får utmärkelsen i valören Guld eller Silver. På så vis kan dessa innovationer lyftas fram till Sveriges lantbrukare och andra som är intresserade av teknisk utveckling och ett smart lantbruk på Elmia Lantbruk den 21-23 oktober.

 

Gör så här 

För att juryn ska bedöma en produkt ska anmälningsformuläret och erforderliga bilagor vara kompletta och så utförliga som möjligt vid anmälan. Bristfälliga underlag där frågor i formuläret inte har besvarats kommer inte att bedömas. Ett företag kan skicka in max tre bidrag för bedömning.

Anmälan sker genom webbformulär.

Angivna produktförbättringar som inte är självklara ska befästas med oberoende testresultat eller liknande. Likaså ska kontaktuppgifter till testgårdar bifogas där det är relevant. Bilder, film, produktbroschyrer m.m. som beskriver produkten ska bifogas om det finns.

Minst en bild ska vara högupplöst (300 dpi) och Elmia ska ha rätt att fritt använda bilden för marknadsföring i samband med Elmia Lantbruk och Elmia Lantbruk Innovation Award.

 

Vilka produkter kan jag anmäla för bedömning?

För att komma vidare till en nominering ska det anmälda bidraget uppfylla följande:

  • Produkten ska vara en teknisk innovation eller ny teknik inom lantbruksbranschen.
  • Produkten får inte ha marknadsförts i Sverige före 1 januari 2019.
  • Vid anmälan ska produkten finnas på den svenska marknaden.
  • Produkten ska, beroende på produktens användningsområde, ta hänsyn till områdena miljö, arbetsmiljö, produktkvalitet och/eller djurvälfärd.

Produkter inom följande områden kan inte anmälas för bedömning:

  • Insatsvaror som kemiska och/eller organiska preparat såsom djurvårdsprodukter, rengöringsmedel, gödselmedel m.m.
  • Foder och fodertillsatser
  • Affärsmodeller eller andra typer av teoretiska modeller
  • DNA teknik
  • Teknik som ligger utanför mässans områden jordbruk och husdjurshållning ( t ex grönyteskötsel, skogsbruk eller aquakultur)

En jury avgör vilka som blir nominerade

Vilka produkter som blir nominerade och senare tilldelas Elmia Lantbruk Innovation Award avgörs av en jury. Juryn består av en rad branschexperter och i den första bedömningen ser juryn till nyheten i sig och då kan produkten nomineras för vidare bedömning. När juryn sedan bedömer om det nominerade bidraget når upp till en medalj studeras produkten utifrån kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, produktkvalitet, djurvälfärd och ekonomi.

Elmia Lantbruk Innovation Award delas ut i valörerna Guld och Silver. För att få guld ska produkten bedömas vara en världsnyhet eller helt ny på den svenska marknaden.

Prisutdelningen sker under Elmia Lantbruk 2020. Juryns bedömningar kan inte överklagas. 

Juryn för 2020 består av Charlotte Önnestedt, Åby Storgård, Per Emgardsson, LRF Media AB, Per Frankelius, Linköpings Universitet, Mikael Gilbertsson, Rise och Maria Lindsäth, Mässansvarig Elmia Lantbruk. Kontaktperson för frågor är juryns ordförande, Maria Lindsäth, tel +46 36 15 22 28, maria.lindsath@elmia.se

 

Marknadsföring av vinnande bidrag

De vinnande bidragen publiceras på Elmia Lantbruks webb och som pressmeddelande innan mässan 2020. Vinnarna meddelas en kort tid innan denna publicering. Vinnande bidrag kommer också presenteras i mässans olika kanaler och på själva mässan.

När en produkt har tillskrivits en medalj kan företaget använda emblemet Elmia Lantbruk Innovation Award Guld eller Silver i sin marknadsföring.

Året för medaljen ska alltid vara tydligt i marknadsföringen. Det är endast tillåtet att använda emblemet för Elmia Lantbruk Innovation Award Guld eller Silver tillsammans med den vinnande produkten och inte vid generell marknadsföring av företaget

För att juryn ska tilldela en produkt utmärkelsen Guld krävs att den både är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny. Det är en innovation som bidrar till att utveckla svenskt lantbruk. En produkt som är värd att hålla ögonen på. Juryn kan inte garantera att det alltid delas ut guld varför det företag som får denna utmärkelse kan känna extra stolthet.

 

 

En produkt som tilldelas silver har juryn bedömt som intressant och den är också en nyhet. Att få silver innebär att produkten sticker ut bland de nominerade bidragen och har placerat sig bland de bästa när de olika kriterierna vägs samman.