Vad är en innovation, behövs de och var uppstår en innovation?

Per Frankelius är en av landets mest uppmärksammade forskare inom innovation, verksam vid Linköpings universitet. Men vad är en innovation, behövs innovationer och var uppstår de? Elmia Lantbruk besökte honom tillsammans med en filmkamera och frågade.

- Sysslar man inte med innovation inom ett företag så är man, förr eller senare, dödens på marknaden, menar Per Frankelius, som också sitter i juryn för Elmia Lantbruk Innovation Award. 

(Filmen är ca 2 minuter lång)